Pojęcie “szkoda” według wielu ekspertów jest bardzo ciężkie do sprecyzowania. Rozumiejąc to w najprostszy sposób, jest to uszczerbek, który ponosi poszkodowany wbrew swojej woli. Może mieć charakter zarówno zdrowotny, jak i majątkowy. Dzieli się na dwie kategorie, a mianowicie:

  • Szkoda majątkowa – jest to stosunek sytuacji majątkowej przed zdarzeniem, które wywołało szkodę oraz sytuacji po nim.
  • Szkoda niemajątkowa – może polegać na wywołaniu bólu fizycznego lub psychicznego. Szkody niemajątkowe to m.in. złamanie ręki, czy tęsknota za bliską osobą.

Wyrządzenie szkody względem drugiej osoby może skończyć się bardzo nieprzyjemnymi skutkami. Wyróżniamy takie konsekwencje popełnienia szkody jak zadośćuczynienie oraz odszkodowanie. Te dwa pojęcia są do siebie bardzo podobne, jednak nie są równoważne. Czym więc się różnią?

Odszkodowanie

Forma wynagrodzenia środków pieniężnych równowartości szkody majątkowej pokrzywdzonemu. Sprawy za odszkodowanie mają za zadanie wywalczyć rekompensatę, która wyrówna uszczerbek poszkodowanej osoby. Na samym początku trzeba ustalić wysokość wypłaty odszkodowania, które powinno być tożsame z wysokością wyrządzonej szkody. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla osób, które nie mają z tym na co dzień styczności, jest zdecydowanie się na konsultację z prawnikiem lub sprawdzonymi ubezpieczalniami, w celu wyjaśnienia sytuacji krok po kroku.

Zadośćuczynienie

Główną różnicą między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem jest fakt, że druga definicja wiąże się ze szkodą niemajątkową. Jest trudniejsze do sprecyzowania, ponieważ ciężej jest udowodnić, że ktoś wpędził drugą osobę w depresję, niż złamał jej rękę. Ubiegając się o zadośćuczynienie, konieczne są dokumenty od lekarza czy psychiatry stwierdzające uszczerbek. Niemniej, jest to przekazanie środków pieniężnych za szkodę niemajątkową.

Obydwa pojęcia są bardzo podobne, jednak nie takie same. Reasumując, różnica pomiędzy tymi dwoma pojęciami jest taka, że odszkodowanie ma za zadanie zrekompensować uszczerbki fizyczne, a zadośćuczynienie psychiczne.

Szkoda – wyrządzenie jej i odpowiedzialność za nią, odszkodowanie i zadośćuczynienie
google logo