banner zakl

Prawo spadkowe

Podlega pod prawo cywilne. Reguluje złożone zależności dotyczące przejścia praw majątkowych po śmierci ich właściciela. Do takich sytuacji nie należy tylko sam spadek oraz określenie prawdziwości testamentu, ale również sprawy dodatkowe, jak między innymi ich opodatkowanie.

Prawo spadkowe to również dziedziczenie:

  • ustawowe – kiedy denat/ka nie sporządził/a testamentu; w takiej sytuacji spadkobiercami w pierwszej kolejności są zstępni (dzieci, wnuki itp.), małżonkowie, rodzice oraz rodzeństwo,
  • testamentowe – kiedy przed śmiercią dana osoba zostawiła zapis, jak dokładnie ma wyglądać podział jej majątku.

Testament może zostać anulowany, kiedy został sporządzony pod wpływem groźby, w stanie wyłączającym świadomość oraz w wyniku błędu. W testamencie może być również zapis o wydziedziczeniu danych członków rodziny. Oznacza to, że osoby takie tracą prawo do starania się o spadek i o zachowek. Przesłankami do wydziedziczenia mogą być umyślnie popełniane przestępstwa przeciwko życiu/zdrowiu/wolności spadkodawcy (lub osób mu najbliższych) oraz chroniczne niedopełnianie obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy. Porady prawne, jakich udziela nasz adwokat, mają także pomóc w sytuacji źle sporządzonej dokumentacji.

google logo