banner zakl

Prawo rodzinne

To dział prawa, który reguluje stosunki między małżonkami (lub byłymi małżonkami) oraz między rodzicami / opiekunami prawnymi, a nieletnimi dziećmi. Prowadzone przez nas sprawy dotyczą przyznawania alimentów na dzieci oraz ustanawiania władzy rodzicielskiej. Może być ona ograniczona, zawieszona lub odebrana zgodnie z wyrokiem sądu rodzinnego w sytuacjach, kiedy:

  • dobro dziecka jest zagrożone,
  • następuje wystąpienie trwałej przeszkody w sprawowaniu opieki nad nieletnim dzieckiem.

Każdy adwokat z naszej kancelarii w Żorach podejmuje się również prowadzenia spraw o rozwód na wniosek jednego albo obojga małżonków. Może on zostać uznany z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie jednego z małżonków, jeżeli nastąpił trwały rozpad pożycia małżeńskiego w sferze:

  • duchowej (emocjonalnej),
  • fizycznej (nie są utrzymywane relacje intymne),
  • materialnej (prowadzone są dwa osobne gospodarstwa domowe).

Sąd może również orzec obowiązek płacenia alimentów na rzecz dziecka lub byłego małżonka, jeżeli jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu na skutek orzeczonego rozwodu. W postępowaniach kończących małżeństwo ważny jest również podział majątku małżonków. Na wniosek sądu, podzielone mogą zostać nie tylko ich zasoby pieniężne, ale również majątek w postaci domu oraz samochodu.

google logo