banner zakl

Prawo cywilne

Jest to najpowszechniejsza gałąź prawa, która reguluje stosunki pomiędzy podmiotami prywatnymi (osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami posiadającymi zdolność prawną). Jej zagadnienia obejmują między innymi odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu i błędy lekarskie oraz zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby. Zajmujemy się również odzyskiwaniem nieuiszczonych w terminie faktur i innych zapłat od firm i przedsiębiorstw.

Świadczymy również porady prawne w zakresie prawa cywilnego, które obejmują sprawy:

 • rzeczowe (na przykład nieruchomości, opiekę nad zwierzętami),
 • rodzinne (między innymi rozwód, alimenty, opieka nad nieletnim dzieckiem),
 • spadkowe (w tym dziedziczenie, zachowek, spadek, zapisek),
 • zobowiązań finansowych (formy wymiany dóbr i usług).

Każdy adwokat z naszej kancelarii w Żorach oferuje również swoją pomoc w zakresie prawa pracy. Zajmujemy się kontrolą oraz oceną zgodności z prawem umów cywilnoprawnych, czyli porozumień dwóch lub kilku stron, które określają obustronne prawa i obowiązki. Oferujemy również pomoc w sporządzaniu takich umów, które zawierane są między innymi w sytuacji:

 • najmu nieruchomości,
 • podjęcia pracy,
 • robót budowlanych,
 • rachunku bankowego i kredytu,
 • ubezpieczenia,
 • darowizny,
 • sprzedaży i wielu innych aspektach.
google logo