Podział majątku – co należy wiedzieć

Podział majątku – co należy wiedzieć Najczęstszą sytuacją, w której dochodzi do podziału majątku jest rozwiązanie małżeństwa w wyniku rozwodu bądź uprawomocniony wyrok separacji. Istnieje także możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd w osobnym postępowaniu jeszcze przed zakończeniem postępowania rozwodowego. Do najczęstszych powodów, które mogą wpłynąć

Najważniejsze informacje o alimentach

Najważniejsze informacje o alimentach Jedną z konsekwencji rozwiązania małżeństwa są alimenty. Stanowią wszelkie środki utrzymania, które są potrzebne do zapewnienia wyżywienia, odzieży, miejsca zamieszkania, czy leczenia. Zazwyczaj jednak przyjmują formę kwoty pieniężnej, a jej wysokość jest uzależniona z jednej strony od możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej

ABC rozwodowe

ABC rozwodowe Pierwszym krokiem w postępowaniu rozwodowym jest przygotowanie i złożenie wniosku. Obok czytelnej formy pisma bardzo ważne jest spełnienie wszystkich wymogów formalnych, dlatego pragnąc uniknąć wydłużenia procesu należy pamiętać o dołączeniu odpowiednich dokumentów do pozwu, a mianowicie: skróconego odpisu aktu małżeństwa,  odpisu pozwu strony

google logo